Školka, kam budete rádi chodit i Vy

Kroužek flétny pro děti

Kroužek flétny

 

Kroužek flétny vede úžasná flétnistka a pedagožka  Bc. Petra Vychytilová. Peťa je naší lektorkou již šestým rokem, a s flétnou ji naše děti znají například z letního flétnového kempu, kroužku keramiky a výtvarky. Petra vystudovala ZUŠ - obor flétna - ve třídě Bedřicha Kameníka. Flétnu používá i při muzikoterapii, a celkově se promítá do celého jejího uměleckého života.  

 

Konání kroužku:

pondělí 15:30 – 16:15 (45 minut) 

cena: 1920,- (16 lekcí)

 

Zobcová flétna je nástrojem vhodným i pro ty nejmladší muzikanty. Uvádí hravou formou děti do světa tónů, nenásilně rozvíjí muzikálnost, tvořivost, smysl pro rytmus a estetické cítění.

Děti se v kroužku naučí, jak správně pracovat s dechem, rozvíjejí si motoriku prstů, paměť, jsou vedeny k vzájemné spolupráci a schopnosti ocenit výkon svůj i druhých. Cílem je u dětí podporovat přirozenou radost z hudby, seznámit se s notami, naučit se hrát jednoduché písničkya také pečovat o nástroj.

Nelze opomenout pozitivní vliv na dýchací ústrojí a posilování bráničních svalů. Hra na flétnu je přínosná i pro rozvoj řeči a doporučovaná nejen jako prevence vzniku respiračních onemocnění, ale i logopedy.

 

Kurzy probíhají od 4.2.2019 do 15.6.2019 mimo státní svátky, jarní prázdniny (18.2.-22.2.2019) a týden, kdy je MuŠka na školce v přírodě (13.5.-17.5.2019). Sourozenci nebo při zaplacení 3 a více kroužků sleva 10%. 

 

 

 Pro přihlášení vyplňte registrační formulář a odešlete ho na náš email info@muskaskolka.cz. Rezervace je platná po zaplacení kurzovného na náš bankovní účet 22662208/5500, jako poznámku napište název kroužku a jméno dítěte.

 

Kontakty: Jana Křížová tel.: 774 426 009, krizova@muskaskolka.cz nebo info@muskaskolka.cz.

 

Přiložen soubor: Přihláška do kroužku 2.pol. 2018/2019 (201,37 kB)

Vize: „Vychovávat děti k lásce k umění už v nejranějším věku“

Cíl naší školky: „Vzdělávat děti v oblasti umění v láskyplném a radostném prostředí plném podpory, povzbuzení a porozumění“