Školka, kam budete rádi chodit i Vy

Jóga pro děti

JÓGA PRO DĚTI

 

 Termín “jóga” je jistě všem dobře známý a každý ví, co si pod ním zhruba představit. Co si ale představit pod pojmem “jóga pro děti”? Znamená to snad, že malé děti praktikují meditační cvičení spolu s náročnými fyzickými polohami?

 

Jóga pro děti se svou koncepcí zcela liší od jógy pro dospělé, zachovává si však všechny své hodnoty. Děti si rády hrají, jsou zvídavé a jejich svět je plný fantazie. Z tohoto pojetí vychází také jóga pro děti. Je to přirozený a hravý způsob pohybu, který zároveň navozuje soustředění a zklidnění. Jóga pro děti využívá stejné pozice a cvičení, jako jóga pro dospělé, s tím rozdílem, že je plně uzpůsobena dětskému pohybovému vývoji a chápání. Pozice-ásany, vycházejí svým provedením a vhodnými názvy z říše zvířat, ptáků, rostlin atd. Děti se během praktikování jógy učí básničky, říkanky, krátké příběhy, či pohádky, které v nich podněcují pohybovou představivost.

 

A proč by děti měly praktikovat jógu? Jóga pro děti je vhodným doplněním a vyžitím, které vede ke zlepšení fyzické i psychické kondice. Velmi ceněná je jóga hlavně v období vývoje dítěte, tedy v předškolním věku. Mezi pozitivní přínosy patří: zlepšení koordinace, rovnováhy, vnímání vlastního těla, možnost relaxace, rozvoj představivosti a fantazie. Jógová cvičení jsou přirozená, fyzicky nenásilná, proto je děti provádějí s velkou libostí. Děti se nacházejí v rovnocenném prostředí, kde pracují kolektivně, nesoutěží mezi sebou v lepších výkonech.

 

 

 

Konání kurzu:

Pondělí 16:15 - 17:15

cena: 2080,- Kč (cena za 60 minut/16 lekcí)

 

 

 

Mg.A Vítězslava Gajerová

Kurz dětské jógy vede Mg.A Vítězslava Gajerová. Vystudovala Taneční konzervatoř Ivo Váni-Psoty v Praze. Již po studiu na konzervatoři učila v tanečních kroužcích a studiích. Zároveň začala studovat na Hudební akademii múzických umění v Praze magisterský obor pedagogika tance, který  v červnu 2014 úspěšně ukončila. Poslední rok studia na HAMU se věnovala právě józe pro děti v předškolním věku a jejímu propojení s pohybově taneční průpravou. Je pro ni radost sledovat děti a pomáhat jim na jejich cestě osvojování si pohybu. Snaží se dětem předávat pozitivní přístup a lásku k tanci, zároveň tak správné pohybové a taneční základy. Výuku tance propojuje s rytmickými cvičeními, básničkami, které děti pohybově ztvárňují, různými pohybovými hrami a improvizací.

Kroužky probíhají od 3.2.2020 do 14.6.2020 mimo státní svátky, jarní prázdniny (24.2.-28.2.2020) a týdne, kdy je MuŠka na školce v přírodě (20.4.-24.4.2020). Sourozenci nebo při zaplacení 3 a více kroužků je sleva 10 %.

 

 

Přiložen soubor: Přihláška do kroužku 2. pololetí 2019/2020 (194,65 kB)

Pro přihlášení vyplňte registrační formulář a odešlete ho na náš email info@muskaskolka.cz. Rezervace je platná po zaplacení kurzovného na náš bankovní účet 22662208/5500, jako poznámku napište název kroužku a jméno dítěte.

 

V případě dalších dotazů na odpolední kroužky ve školce MuŠka prosím pište na info@muskaskolka.cz nebo kontaktujte přímo paní ředitelku Janu Křížovou na tel.: 774 426 009


Vize: „Vychovávat děti k lásce k umění už v nejranějším věku“

Cíl naší školky: „Vzdělávat děti v oblasti umění v láskyplném a radostném prostředí plném podpory, povzbuzení a porozumění“