Školka, kam budete rádi chodit i Vy

Letní prázdninová školka 2019

 

 O prázdninách pořádá MuŠka letní příměstské tábory pro děti ve věku 3 – 7 let.

Naše letní umělecká školka je velmi oblíbená nejen u dětí z naší školky, ale také u dětí, které MuŠku ve školním roce nenavštěvují. I letos jsme pro Vaše děti připravili krásný a bohatý program.

Tábory probíhají v tematických týdenních cyklech vždy od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 (program do 16:30 pak volná hra na zahradě).

Cena za týden: 3 403,- Kč + obědy 59,- Kč na den

10% sleva z ceny kurzu při zaplacení 2 a více týdnů a za sourozence

 

  V keramickém týdnu se budeme s dětmi doslova patlat v hlíně. Děti si vyzkouší hned několik keramických technik.Použijeme různé materiály k otiskování, jako jsou přírodniny (šišky, větvičky, mušle) či předměty denní potřeby.Vyrábět budeme originální přívěsky, talířky, ozdobičky či reliéfní kachle.

 

 

 

 Ve sborovém kempu se budeme s dětmi věnovat správnému pěveckému dýchání, posazení hlavového tónu a správné artikulaci. Děti se naučí základům herectví a pohybu na jevišti divadla. Naučíme se spousty nových písniček a na závěr tohoto týdne vystoupíme pro naše rodiče.

 

První letní taneční kemp bude zaměřený na moderní současný tanec. Budeme se učit optimálnímu držení těla a nacvičovat pestré choreografie na současnou hudbu. Poplujeme na vlně moderního tance a svět se kolem rozzáří dětskou radostí z pohybu.

 

   

Oblíbený jógový týden bude opět plný meditací, zpěvu manter, vybarvování mandal a jógových prvků. Děti se můžou těšit na svou oblíbenou párovou jógu tzv. Acro jógu, kdy s paní učitelkou cvičí akrobatické pozice.

 

V tomto týdnu se především děvčátka můžou těšit na klasický balet. Děti si osvojí správné držení těla, baletní pozice a ladnost rukou. Na krásné klasické melodie budeme improvizovat, ale také nacvičovat choreografii, kterou na závěr tohoto týdne předvedeme našim rodičům a prarodičům. 

 

S naší oblíbenou paní učitelkou Agnes čeká děti moře nových anglických slovíček a frází. Děti se budou učit jazyk nenásilnou formou za pomocí her, písniček, a dokonce Montessori pomůcek. Na konci týdne děti budou bohatší nejen o nová slovíčka, ale také o nově nabité sebevědomí v komunikaci v cizím jazyce.

    

V Hudební zoo se seznámíme s hudební kapelou, kterou vede slonice Ella. Hroší rodinka nás naučí stupnici a jiné hudební pojmy. Tygřík Bruno nám předvede hudební nástroje a Opička Mia, původem z Milána, nás naučí pár italských slovíček, které se v hudbě vyskytují. Na závěr naší procházky hudební zoo předvedeme rodičům vše, co jsme se naučili v krátkém vystoupení.

 

Pro přihlášení vyplňte registrační formulář a odešlete ho zpět na: info@muskaskolka.cz. Rezervace je platná po zaplacení rezervačního poplatku 1500,- Kč za každý Vámi zvolený týden. Platbu posílejte na náš účet 22662208/5500, jako poznámku napište název týdne, jméno dítěte a jako v.s. uveďte začátek rodného čísla dítěte bez lomítka.

  Více informací k příměstským táborům Vám rádi sdělíme i telefonicky nebo emailem.

   

Kontakty: ředitelka Jana Křížová tel.: 774 426 009, krizova@muskaskolka.cz

 

Koordinátorka školky Katka Anýžová tel.: 777 474 050, info@muskaskolka.cz  

 

 Příměstské tábory pro děti v Praze  

  


Vize: „Vychovávat děti k lásce k umění už v nejranějším věku“

Cíl naší školky: „Vzdělávat děti v oblasti umění v láskyplném a radostném prostředí plném podpory, povzbuzení a porozumění“