Školka, kam budete rádi chodit i Vy

Česko-umělecká třída

V naší soukromé mateřské školce mají děti nadstandartní program a velké množství doprovodných pravidelných i nepravidelných aktivit. Víme, že si děti nechtějí jenom hrát s hračkami. Chtějí poznávat svět kolem nás. Proto se jim snažíme zprostředkovat i další zážitky. Jezdíme s dětmi na výlety, do divadel, na koncerty nebo za zvířátky. Loňské jaro jsme byli na velmi povedené školce v přírodě s indiánským tématem. Máme úzké vazby s Dětskou Operou a tak se děti se již v tak raném věku podívají do Státní Opery Praha.

Denní program v naší školce

7:30 - 9:00 Příchod dětí / volná hra/ individuální práce s dětmi/postupná svačina
9:00 - 9:30 Komunitní kroužek
9:30 - 10:00 Hlavní vzdělávací činnost (výtvarná, hudební, taneční)
10:00 - 12:00 Pobyt venku
12:00 - 12:30 Oběd /vyzvedávání dětí ze třídy Opiček
12:30 - 13:00 Hygiena, příprava na odpočinek/ odchod dětí po obědě
13:00 - 14:30 Odpočinek/Předškolní příprava/odpolední kroužky
14:30 - 15:00 Svačina
15:00 – 18:00 Volná hra/ nabídka dalších kroužků/ pobyt venku/ odchod dětí domů

Organizace hlavních vzdělávacích činností v dopoledních hodinách pro školní rok 2019/2020:

Pondělí angličtina pro děti
Úterý taneční kroužek
Středa hudební kroužek
Čtvrtek zážitkový program – výlety, divadla, koncerty, školkové projekty
Pátek výtvarka

Vize: „Vychovávat děti k lásce k umění už v nejranějším věku“

Cíl naší školky: „Vzdělávat děti v oblasti umění v láskyplném a radostném prostředí plném podpory, povzbuzení a porozumění“