Školka, kam budete rádi chodit i Vy

Kdo jsme - zakladatelé MuŠky

Soukromá mateřská školka MuŠka zaměstnává nadšené učitele s vysokou odbornou a pedagogickou kvalifikací, kteří rozumí individuálním potřebám jednotlivých dětí. Víme, že kvalitní tým lidí je pro vzdělávání a péči o děti velmi důležitý.

Do našeho týmu vybíráme ty nejlepší, pro něž je jejich práce zároveň velkým koníčkem.

Jana Křížová, dipl. um. – ředitelka školky

Vystudovala obor předškolní a mimoškolní pedagogika na střední pedagogické škole v Praze, a operní zpěv na Konzervatoři. Má mnohaleté zkušenosti v soukromých mezinárodních školkách i v umělecké branži. Je spoluzakladatelkou školky MuŠka, kterou vede ji již 4. rokem.

Jana se celý svůj život věnovala dětem a umění. Navštěvovala ZUŠ (zpěv a balet) a zpívala v Kühnově dětském sboru. Při studiu učila zpěv na základních uměleckých školách a vedla dětské sbory. Příležitostně zpívala v divadlech a koncertovala. Po ukončení studia na konzervatoři pracovala v několika soukromých mezinárodních školkách a podílela se na vzniku hudební skupiny pro děti Myš a Maš. Již od svých 17 let chtěla mít vlastní školku, protože práce s dětmi je celý její život. Je maminkou dvou krásných holčiček.

Email: krizova@muskaskolka.cz, tel.:774 426 009

Ing. Michaela Přibylová - manažerka školky

Vystudovala Podnikohospodářskou fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pracovala v Praze a v Německu v nadnárodních společnostech v odděleních marketingu. Míša je spoluzakladatelkou školky MuŠka, na jejímž vedení se podílí již 4. rokem. Muška školka se pro ni stala ideálním spojením a seberealizací všech oblastí jejího života. V současné  době je na mateřské dovolené s ročním chlapečkem.

Umění – nejvíce však hudba - se do jejího života významně prolíná od dětství. Jako dítě navštěvovala Kühnův dětský sbor a ZUŠ - obor housle. Osm let působila v Pražském studentském orchestru, který má dlouholetou tradici a je aktivní i v zahraničí. Díky němu si hudbu zamilovala a ráda tuto lásku předává dál nejen svým dvěma dětem, ale i dětem v MuŠce. Dodnes se aktivně věnuje hře na housle v Bumuvě komorním orchestru.

Email: pribylova@muskaskolka.cz, tel.: 776 660 721

MgA. Vítězslava Gajerová, učitelka ve školce, lektorka tance a jógy pro děti

Slávka se ve svém životě vždycky s láskou věnovala tanci a dětem. Vystudovala vysokou školku HAMU v Praze, obor metodika klasického tance a nyní studuje vyšší odbornou školu, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Práce s dětmi ji moc baví a motivuje. V naší školce je již třetím rokem a všichni děti ji doslova milují.

Od malička navštěvovala baletní přípravku ve Státní opeře Praha a následně studovala na 1. soukromé taneční konzervatoři v Praze (dnes Taneční konzervatoř Ivo Váni-Psoty).  Učila v různých tanečních studiích a v mezinárodní školce. Vyučovala taneční výuku pro malé děti nebo moderní tanec pro dospělé. Ve školce Muška vede tanečky od samého vzniku školky. Tuto roli však od září 2016 předá své kolegyni, a bude se tak moci naplno věnovat své nynější největší vášni, kterou se jí zde v Mušce stala výuka těch nejmenších mušek.

Bc. Mirka Klofáčová – učitelka ve školce

Mirka má s prací učitelky v mateřské škole dlouholetou zkušenost. Střední pedagogickou školu vystudovala v Litoměřicích a následně úspěšně dokončila bakalářské studium speciální předškolní pedagogiky v Ústí nad Labem. Po mnoha letech práce v přeplněných třídách státních mateřských škol se v malém kolektivu dětí ve školce MuŠka těší na to, že se každému bude moci individuálně věnovat.

Nemá ráda nudu, proto se snaží vždy pro děti připravit něco poutavého a inspirativního. Vždy raději opustí zajeté cestičky a podnikne s vašimi dětmi dobrodružnou výpravu, bude experimentovat s různými druhy pokusů a bude se snažit předat dětem kus své lásky k přírodě a hlavně ke zvířatům.

Markéta Trčková - učitelka ve školce

Markéta je paní učitelka s velmi bohatou praxí a zkušenostmi především s dětmi ve věku našich nejmenších opiček. V minulosti působila například jako chůva ve Skotsku, v Anglii a v Praze, a láska k dětem ji dovedla ke studiu pedagogické školy, které úspěšně ukončila letos.

Markéta je milá, kreativní a hlavně má vždy otevřenou náruč k pomazlení, což je u malých opiček asi to nejdůležitější ze všeho. Sama o sobě říká: „Péče o děti je pro mě více než práce – dělám ji z celého srdce, ráda s dětmi trávím čas a učím je novým věcem.“

Agnes Costa e Silva - učitelka anglické třídy Butterflies

Agnes má vystudovanou pedagogiku pro předškolní děti a je to paní učitelka s neuvěřitelně pozitivní energií. Je původem z Brazílie, kde 9 let působila v místní mateřské škole. Následně se přestěhovala do USA, kde dělala Au pair 6 let. V Americe se seznámila s budoucím českým manželem, se kterým má dvě holčičky.

V Praze žije se svou rodinou již 4 roky a celé tyto 4 roky pracovala v mezinárodní montessori školce. Agnes je člověk plný energie, má krásný vztah k dětem, které ráda mimo jiné podporuje v umění. Je nejen stále veselá, ale také velmi tvořivá.

Bc. Renata Žvejkalová

Renata vystudovala bakalářský program fakulty humanitních studií na UK, kde se zaměřila na dětskou psychologii a pedagogiku. Po studiích začala pracovat jako učitelka v soukromých MŠ. Absolvovala řadu pedagogických seminářů a získala Certifikát profesionální chůvy.

Dlouhá léta jezdila jako vedoucí a zdravotnice na letní tábory. Má ráda přírodu, pohyb, umění a kulturu. Práce je současně i jejím koníčkem. Zbožňuje děti a respektuje je jako osobnosti. Chce být pro ně dobrým „průvodcem“ na jejich vývojové cestě.

Cecilia Romano – lektorka kroužku angličtiny pro děti

Cecilia je rodilá mluvčí narozená v Mexiku. Většinu svého života však strávila na Floridě studiem anglického jazyka. Cecilia má mnohaletou praxi v oblasti vzdělávání dětí v anglickém jazyce. Je držitelkou IH Certificate in Teaching Younger Learnes a mnoha dalších certifikátů.

Cecilia  ráda pracuje s dětmi. K dětem přistupuje jako k sobě rovným a proto ji naše děti v MuŠce tolik milují.  V minulosti již učila ve školkách, školách, ale i soukromě. Kromě práce s dětmi Cecilii baví, vaření, čtení, cestování a poznávání lidí odlišných kultur. V Praze žije druhým rokem a moc se jí tu líbí.

Bc. Petra Vychytilová – výtvarnice, lektorka výtvarné výchovy, kroužek flétny

O Petře by se dalo psát dlouho. Petra je úspěšná malířka, keramička, flétnistka a spisovatelka. Vydala pohádkovou knížku pro děti a absolvovala řadu výtvarných kurzů. Je certifikovaná floristka a členka Sdružení výtvarníků České republiky. Krom toho je též chápající maminkou tří děti.

Prošla ZUŠ obor flétna, tanečním kroužkem, Kühnovým dětským sborem a absolvovala řadu výtvarných kurzů (např. kurzem litografie na VŠ uměleckoprůmyslové, kurzem uměleckého řezbářství, reálnou kresbu atd.). Její záliby ji přirozeně dovedly až ke studiu Expresívních terapií se zaměřením na arteterapii na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Věnuje se psaní poezie i prózy pro dětské čtenáře. V lednu tohoto roku vydala, a zároveň ilustrovala pohádkovou knihu „Nastydlá strašidla“ kterou pokřtila v naší školce MuŠce.

MgA. Zdeňka Vaculík Erlebachová – sbormistryně dětského sboru MuŠka

Česká operní pěvkyně a hudební pedagog MgA. Zdeňka Vaculík Erlebachová vystudovala Konzervatoř v Pardubicích, dále pokračovala v hudebním studiu na Akademii múzických umění v Praze ve třídě národní umělkyně Doc. Libuše Márové. V současnosti kromě sboru v MuŠce je sbormistrem přípravných oddělení prestižního Kühnova dětského sboru.

Zdeňka nastudovala deset operních a dvě činoherní role, které byly uvedeny na prestižních scénách českých divadel. Jako sólistka se věnuje také koncertní činnosti s českými regionálními orchestry a příležitostně v rámci různých kulturních programů vystupuje na ČT art a ČT2.

V současnosti je také aktivním hudebním pedagogem.  Za svou osmiletou pedagogickou praxi působila jako sbormistr přípravných oddělení chlapeckého sboru Bonifantes Pardubice. V současnosti je sbormistrem přípravných oddělení Kühnova dětského pěveckého sboru, který je nejprestižnějším dětských sborem v České republice, dále pak jako sbormistr sboru Sluníčko – Pardubice, kde se věnuje režii dětských muzikálů. Její pedagogická činnost se nevztahuje pouze na hudební vyučování, ale také na aktivní výuku logopedie a dětské dramatiky.

MgA. Lucie Laubová – lektorka hudebního kroužku

Lucie je od září naší novou a zároveň skvělou lektorkou hudebního kroužku ve školce MuŠka. S dětmi má již velké zkušenosti mimo jiné i jako učitelka v soukromé mateřské školce.Lucie je milá paní učitelka, která se díky lásce k dětem začala věnovat výuce na ZUŠ na Praze 5, kde učí sólový zpěv a hudební nauku. Dokáže děti nejen zaujmout, vtáhnout do hudby, ale díky svým zkušenostem děti dobře připraví na budoucí ZUŠ.

Lucie Lubová je talentovaná operní pěvkyně, učitelka zpěvu a hudební nauky. Vystudovala operní zpěv na konzervatoři v Olomouci a poté se vzdělávala dále ve svém oboru na Akademii múzických umění v Praze.

Valentina Rokačová - koordinátorka školky

Vali studovala obor diplomacie na střední odborné škole Mezinárodních vztahů v Praze. Ihned po studiu nastoupila do své první práce v jazykové škole, kde pracovala jako koordinátorka jazykových kurzů. Zde působila 5 let během kterých nasbírala zkušenosti v oblasti administrativy. Vali je výtvarně nadaná a velice tvořivá, a právě proto se hodí našeho týmu školky MuŠka. 

Karolína Němcová - lektorka tanečků

Karolína již od školního věku věnovala veškerý volný čas tanci, zpěvu, moderní gymnastice, hře na flétnu a klavíru. Následně vystudovala prestižní osmiletou Taneční konzervatoř v Praze a nyní studuje na HAMU v Praze. Chce se stát kvalifikovaným pedagogem a předávat dětem vše, co ji samotnou těší celý život. Lásku k tanci.


Vize: „Vychovávat děti k lásce k umění už v nejranějším věku“

Cíl naší školky: „Vzdělávat děti v oblasti umění v láskyplném a radostném prostředí plném podpory, povzbuzení a porozumění“