Školka, kam budete rádi chodit i Vy

Sponzoři a partneři mušky

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvem Podpora školy MuŠka, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006766. Dotace bude čerpána na plat chůvy, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí a osobnostně sociální rozvoj od 1. 9. 2017. Jejím cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Naši partneři:

  

Dětská herna s kavárnou na ploše 700m2 v Hostivaři. Nekonečné množství zábavy pod střechou!

 

 

 

  


Vize: „Vychovávat děti k lásce k umění už v nejranějším věku“

Cíl naší školky: „Vzdělávat děti v oblasti umění v láskyplném a radostném prostředí plném podpory, povzbuzení a porozumění“