Školka, kam budete rádi chodit i Vy

Sponzoři a partneři mušky

 


V naší škole je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 realizován projekt s názvem
„Mateřská umělecká škola Muška-šablony II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015213, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci mateřské školy.

 

 

V naší škole je od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020 realizován projekt s názvem
„Mateřská umělecká škola Muška-pražské šablony II“, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001495, financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti a děti s odlišným mateřským jazykem, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci mateřské školy.

 

Naši partneři:

  

Dětská herna s kavárnou na ploše 700m2 v Hostivaři. Nekonečné množství zábavy pod střechou!

 

 

 

  


Vize: „Vychovávat děti k lásce k umění už v nejranějším věku“

Cíl naší školky: „Vzdělávat děti v oblasti umění v láskyplném a radostném prostředí plném podpory, povzbuzení a porozumění“